وبلاگ آفتاب

آرشیو مطالب : موبایل


راه یابی یک پس از ظهر طولانی به جشنواره داکا

راه یابی یک پس از ظهر طولانی به جشنواره داکا

گزارش نخستین کارگاه انتقال تجربه بسته انیمیشن رویاهای رنگی

گزارش نخستین کارگاه انتقال تجربه بسته انیمیشن رویاهای رنگی

اكران ویژه برای پروژه های عكاسی منتخب و ایران ما در تصویر سال

اكران ویژه برای پروژه های عكاسی منتخب و ایران ما در تصویر سال
در بستر اینترنت برگزار می شود؛

ظهور یك جشنواره جدید با هنرمندان حوزه های مختلف

ظهور یك جشنواره جدید با هنرمندان حوزه های مختلف

شوینده نانویی خودرو جایگزینی مناسب برای محصولات خارجی

شوینده نانویی خودرو جایگزینی مناسب برای محصولات خارجی

موبایل به تدوین رسید

موبایل به تدوین رسید

قطع برق بازیگران یك تئاتر را به دردسر انداخت

قطع برق بازیگران یك تئاتر را به دردسر انداخت

2 فیلمی كه تلاش كردند سیل را مستند كنند

2 فیلمی كه تلاش كردند سیل را مستند كنند
دوستان وبلاگ آفتاب
Aftablog

aftablog.ir - مالکیت معنوی سایت وبلاگ آفتاب متعلق به مالکین آن می باشد