وبلاگ آفتاب
رئیس دانشگاه تهران:

آموزش امروز بجای استاد محوری، دانشجو محور است

آموزش امروز بجای استاد محوری، دانشجو محور است

به گزارش وبلاگ آفتاب رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: امروزه ما آموزش را بجای استاد محور بودن، دانشجو محور قرار دادیم؛ یعنی آموزش ما آموزش دو سویه است و محور دانشجوست و همه ما در حقیقت یادگیرنده هستیم، حتی در بحث آموزش هم یادگیرنده و یادگیری به آن اضافه شده است.


به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از ایسنا، دکتر محمود نیلی احمدآبادی در در آئین اختتامیه اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه تهران اظهار نمود: با شروع همه گیری ویروس کرونا در کشور، دانشگاهیان و به ویژه دانشگاه تهران هم وظایف خودشان را در درون دانشگاه انجام دادند و هم اهتمام کردند در قالب خوشه های فکری برای کمک به جامعه هم راه کار ارائه بدهند و ما هم در همین قالب و با ایجاد شبکه سازی با دانشگاه های علوم پزشکی کوشیدیم در حوزه علم و فناوری وارد بشویم و به حل مشکلات جامعه در این برهه کمک بکنیم بدون اینکه دستگاهی از دانشگاه کمک بخواهد. در حقیقت دانشگاه راساً وارد این مساله شد و متأسفانه هنوز هم بنظر می رسد مدیریت کلان کشور به استفاده از همه ظرفیت های ملی برای غلبه بر ویروس کرونا اقدام نکرده است، ولی خوشبختانه دانشگاه تهران اهتمام کرده است اقدامات مختلفی انجام بدهد و در این مساله هم اقدامات گسترده ای انجام داده است که انشاءلله نتایج آن از طرف معاونت پژوهشی به اطلاع همگان خواهد رسید.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به برگزاری اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه افزود: بسیار خوشحالم که اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه انجام شد و تشکر می کنم از مدیران فرهنگی دانشگاه و دانشگاهیانی که کمک کردند این جشنواره برگزار بشود و فرصتی را فراهم نمود تا اقدامات دانشجویان و دانشگاه در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه و بحث های علمی و مبنایی در این زمینه ارائه بشود و بطور قطع جشنواره چراغ راهی خواهد بود برای توسعه این فعالیت ها و اقدامات وسیع تر و گسترده تر.
دکتر نیلی احمدآبادی اضافه کرد: خدارا شاکریم که این توفیق را به ما داد تا دانشگاه تهران بتواند در برنامه توسعه سوم خود موضوع اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی را در برنامه های خود قرار بدهد و البته بحث های دیگری مثل نوآوری، فناوری و کارآفرینی آن هم از این مساله جدا نیست و می توانم بگویم هم دانشگاه کارآفرین، دانشگاه خلاق و نوآور و مسئولیت پذیری اجتماعی، اخلاق حرفه ای همه این ها مکمل هم و در امتداد هم هستند.
وی با تاکید بر پیاده سازی برنامه توسعه سوم دانشگاه اظهار داشت: نکته ای که برای ما بسیار مهم بود، این است که وقتی برنامه ای نوشته می شود، باید پیاده شود و فقط در قالب شعار ادامه پیدا نکند و علاوه بر این، باید بیش از آنکه یک فرهنگ گفتمانی را بوجود آورد، یک فرهنگ پیاده سازی شده را در پی داشته باشد. بنا بر این اهتمام شد که اقدامات در حوزه های مختلف رصد شود و برنامه هایی برای اجرای شدن آن شکل بگیرد که خوشبختانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در حوزه خودش اهتمام کرد این مساله را پی گیری کند و این جشنواره نیز ماحصل این مساله است.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه ها اشاره کرد: اینکه موضوع مسئولیت پذیری تا این اندازه در دانشگاه ها مهم می باشد، به این علت است که دانشگاه تامین کننده اصلی منابع انسانی جامعه است، توسعه کشور منوط به توسعه منابع انسانی است و هرچه بهتر و بیشتر روی منابع انسانی سرمایه گذاری نماییم، طبیعتاً توسعه کشور هم پایدارتر، منطقی تر، اصولی تر و و بهتر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیرگذاری دانشگاه در جامعه اظهار داشت: ژموضوع مسئولیت اجتماعی بخشی در آموزش و در دانشگاه تجربه می شود و بخش مهم تر آن در جامعه تجربه می شود. خوشبختانه دانشجویان و استادان ما نشان دادند که هم در دانشگاه می کوشند این مساله را رواج و توسعه بدهند و هم مسئولیت اجتماعی شان را در جامعه انجام بدهند که هم اثر آن فعالیت مهم خواهد بود و هم فرهنگی که در جامعه اشاعه پیدا می کند.
وی با اعلان اینکه نخبگان جامعه همیشه بعنوان گروه های مرجع و مورد احترام جامعه هستند اشاره کرد: اقداماتی که از گروه مرجع سرمی زند و صورت می گیرد برای خود جامعه الهام آفرین و الهام بخش است، پس هم خود اثر و اقدامی که صورت می گیرد مهمست و هم آموزش ها و فرهنگی که به جامعه پیرامونی خود القا می کند، اهمیت دارد».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه با تاکید بر شبکه سازی در پذیرش مسئولیت اجتماعی از طرف دانشگاه، اشاره کرد: چیزی که در دانشگاه بعنوان مسئولیت اجتماعی عنوان شد طبیعتاً پاسخ دانشگاه به نیازهای جامعه در همه حوزه ها بود، قسمتی از آن که دانشگاه اهتمام کرده است بعنوان جزئی از وظایف قطعی و دائمی خود قرار دهد و بخشی را اهتمام کرده است بصورت داوطلبانه انجام دهد و در بخش دیگر هم اهتمام کرده است بقیه بخش های جامعه را به کمک بطلبد و در قالب شبکه سازی این کار را انجام دهد، امروز یکی از ظرفیت های که دانشگاه تهران روی آن متمرکز شده است توسعه ظرفیت ها بوسیله شبکه سازی است، دانشگاه راساً همه این اقدامات را نمی تواند انجام دهد ولی می تواند با بهره گیری از سازمان قدرتمند خود، با بهره گیری از منابع انسانی فرهیخته، آموزش دیده و دانشمند خود، با بهره گیری از جایگاه اجتماعی که دارد بتواند با بقیه بخش های جامعه ارتباط برقرار کند، شبکه سازی بکند و از این شبکه ها برای توسعه بهتر و ارائه خدمات بیشتر استفاده بکند».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی دانشگاه در همه بخش ها، اشاره کرد: مسئولیت اجتماعی دانشگاه را فقط در حوزه آموزش و پژوهش نمی بینیم و این مسئولیت پذیری در حوزه های نوآوری و کارآفرینی هم وجود دارد، چون فکر می نماییم یکی از جنبه های مسئولیت اجتماعی دانشگاه این است که دانش آموختگان ما علاوه بر مهارت های که در حوزه آموزش و پژوهش فرا می گیرند در حوزه مهارت های نرم هم مثل خلاقیت، کارآفرینی، کارگروهی و خودمدیریتی را هم فرا بگیرند و هرچه این فرد قابلیت هایش بهتر باشد، دانشگاه مسئولیت اجتماعی خودرا بهتر و بیشتر انجام داده است.
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه به کمک ها و کارهای داوطلبانه دانشگاه در بحران های مثل کمک به سیل زدگان، زلزله زده ها و کمک به محرومان اشاره نمود و اظهار داشت: «همکاران و دانشجویان دانشگاه تهران اهتمام کرده اند با بهره گیری از دانش و تجارب خود در مناطق مختلف وارد شوند و با ایجاد شبکه هایی با گروه های مختلف ارتباط برقرار کنند، سازمان دهی کنند و با همیاری و همکاری اقدامات داوطلبانه خودشان را انجام دهند و این نکته مهمی است که اقدامات به کمک خود مردم و همراهی سایر دستگاهها انجام شده است و همانگونه که عرض کردم تأثیرات جانبی بیشتری خواهد داشت که گاهی اوقات این تأثیرات جنبی از خود فعالیت هم گسترده تر است.
وی با اشاره به بحران بوجود آمده ناشی از همه گیری ویروس کرونا در کشور، اظهار داشت: در همین دوره کرونا، دانشگاه از مسائل و مشکلات دانشجویان غافل نبود و با بهره گیری از شیوه های مختلف مثل طرح «همدلی» که با تک تک دانشجویان ارتباط برقرار شد و نیازهای آنها را مورد توجه قرار دادیم و اهتمام شد به دانشجویان کمک بشود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر نیلی احمدآبادی در آخر از بنیاد حامیان دانشگاه تهران و کانون های دانش آموختگان این دانشگاه بعنوان شبکه هایی یاد کرد که ضمن ارائه خدمات داوطلبانه، خود مروج این فرهنگ در دانشگاه و جامعه هستند، و اضافه کرد: یکی از شبکه های که در دانشگاه شکل گرفته که نشان دهنده مسئولیت پذیری دانش آموختگان دانشگاه تهران است، بنیاد حامیان و کانون های دانش آموختگان دانشگاه است که خوشبختانه بنیاد حامیان دانشگاه ضمن اینکه به دانشگاه کمک می نماید، فرهنگ کار داوطلبانه و کمک به دیگران را به خوبی در میان دانشجویان توسعه داده است؛ یعنی تمام بخش های که از این کمک ها بهره مند شده اند خودشان به اشاعه دهندگان کمک داوطلبانه می شوند و این در حقیقت قسمتی از آموزشی است که در حوزه تجربه بوجود می آید؛ چونکه کمک های داوطلبانه مثل سایر وظایف خیلی در قالب و قواعد خاصی نیست و دستورالعمل های دقیقی وجود ندارد و خیلی از این کمک ها بطور ناگهانی ایجاد می شود که نیاز به اقدام سریع دارند، بدین سبب خود فراگیری آموزش های لازم و کسب تجربه در اینگونه موارد بسیار لازم است و این در عمل اتفاق می افتد که خوشبختانه بستر آن در دانشگاه تهران فراهم گشته است و ما شاهد آن هستیم که دانشجویان ما دراین زمینه بسیار موفق عمل کردند و این فرهنگ را در دانشگاه ها و کشور توسعه می دهند.
منبع:

1400/02/21
10:34:54
itemprop="bestRating">5
1242
تگهای خبر: آموزش , پژوهش , خدمات , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
دوستان وبلاگ آفتاب
Aftablog

aftablog.ir - مالکیت معنوی سایت وبلاگ آفتاب متعلق به مالکین آن می باشد